neděle 26. března 2006

DECENT /di:snt/
a) slušný, dobrý, rozumný, pořádný

He is a decent person. Je to slušný člověk.
I want a decent explanation. Chi rozumné vysvětlení.


b) slušný, mravný, slušně oblečený (pro vystupování na veřejnosti)

I need some decent clothes. Potřebuji nějaké slušné oblečení.

c) příjemný, sympatický (hovorově)

He is a very decent fellow. Je to velmi příjemný chlapík.

Translate:
1) Hledám si práci se slušným platem.
2) Obleč si nějaké slušné oblečení!
3) Žije v dobrých podmínkách.
KEY

pondělí 20. března 2006

BULLY /buli/
a) šikanovat
Don´t bully them! Nešikanuj je!

b) tyran (ten, co šikanuje)
He is a violent bully. (Je to agresivní surovec / násilník / tyran.)

c) vhazování (v hokeji)

Translate:
1) V mé nové škole jsem byl jednou šikanován.
2) Potrestáme každý pokus o šikanu.
3) Každý den ho šikanuje.
KEY

pondělí 13. března 2006

HOME-MADE (HOMEMADE) /hәum meid/
doma dělaný, domácí; vlastnoručně vyrobený, amatérský, tuzemský

I like home-made brownies. Mám ráda domácí "brownies" (velmi sladké a hutné čokoládové pečivo) Translate:
Udělal si snídani. Vzal si krajíc domácího chleba s máslem.

úterý 7. března 2006

MESS AROUND /mes ә´raund/
a) poflakovat se, bezcílně něco dělat

Some of the waitresses were messing around instead of working.

b) škádlit (někoho), utahovat si (z někoho), "blbnout"

Stop messing around! I want to tell you something important. Přestaň "blbnout"! Chci ti říct něco důležitého.

c) vrtat se (v čem), fušovat (do něčeho), hrát si (s čím), "rýpat (do něčeho)"
- s negativními dopady!!

He messed around with that and now it doesn´t work. Vrtal se v tom a teď to nefunguje.

Translate:
1) Neutahuj si ze mě! (Neškádli mě!)
2) Jen jsem se tak poflakoval.
3) Kdo si s tím hrál? Kdo to pokazil? Včera to fungovalo a dnes už ne!
KEY