úterý 22. prosince 2015

EGGNOG /egnog/

EGGNOG /egnog/
tradiční vánoční nápoj z vajec, mléka a cukru s alkoholem

Eggnog can be made from brandy, rum or bourbon. 
Eggnog může být s brandy, rumem nebo bourbonem.
It is usually served with cinnamon or nutmeg on top. 
Podává se obvykle posypaný skořicí nebo muškátovým oříškem.

http://www.designsponge.com/2014/11/holiday-eggnog-from-quench-by-ashley-english.html

pátek 18. prosince 2015

SHOW UP

SHOW UP
objevit se, přijít

She showed up with a new boyfriend. Objevila se s novým přítelem. 
What time did he show up? V kolik hodin přišel?

http://www.hdwalls.in/funny-images-of-wife.html

čtvrtek 10. prosince 2015

HUBBY /habi/

HUBBY /habi/
manžel (hovorově), manža

Hubby bought this for me. To mi koupil manžel.
I have the best hubby ever! Mám toho nejlepšího manžu!

https://www.pinterest.com/pin/204210164331435570//

pondělí 30. listopadu 2015

PIMP /pimp/

PIMP /pimp/
pasák

A pimp is a person who makes money illegally by getting customers for prostitutes. Je to člověk, který vydělává nelegálně na tom, že prostitutkám shání zákazníky. 

http://www.saudek.com/cz/jan/fotografie.html?r=fs&typ=f&l=0&f=653&set=41

pátek 27. listopadu 2015

BUNCH /banč/

BUNCH /banč/
hromada, spousta

I´ve got a bunch of stuff to do. Mám spoustu práce.
There was a bunch of people at the party. Na večírku byla hromada lidí.
http://joshcochran.com/

středa 18. listopadu 2015

COME OVER

COME OVER 
stavit se (u někoho doma)

My friends came over for dinner. Kamarádi se stavili na večeři. 
Come over to my place tonight. Stav se dnes večer u mě.

http://estetika.cz/Archivclanku.aspx?p=allnews&page=50&author=redakce.estetika

pátek 13. listopadu 2015

GOTCHA /gotčә/

GOTCHA /gotčә/
jasně, chápu

Do you understand what I mean? - Yeah, gotcha.
Chápeš, co tím myslím? - Jasně.

POZNÁMKA
Gotcha = I´ve got you.

http://joeyart.tumblr.com/post/68224461994/snow-view-2008

pátek 6. listopadu 2015

BACK AND FORTH /fo:(r)Ѳ/

BACK AND FORTH  /fo:(r)Ѳ/
tam a nazpátek

They were moving back and forth. Pohybovali se tam a nazpátek.  
She was going back and forth in her rocking chair. Houpala se na svém houpacím křesle.

http://www.adoptionbirthmothers.com/adoption-corruption-baby-desirais-forced-adoption/

pátek 30. října 2015

NIBBLES /niblz/

NIBBLES /niblz/
"zobání"- chipsy, oříšky atd.

We need to buy some nibbles. Potřebujeme  koupit nějaké zobání.
Are there any nibbles? Je tu nějaké zobání?

http://www.myrecipes.com/recipe/ghost-chips

úterý 20. října 2015

SMIRK /smә:(r)k/

SMIRK /smә:(r)k/
úšklebek, samolibý úsměv

What´s that smirk on your face? Co je to za úšklebek?
That smirk on his face is driving me crazy. Z toho jeho úšklebku šílím. 

http://moviepilot.com/posts/2015/08/04/7

středa 14. října 2015

TEENY-WEENY /ti:ni wi:ni/

TEENY-WEENY /ti:ni wi:ni/
velmi malý, maličký

I bought a teeny-weeny skirt. Koupila jsem si velmi krátkou sukni. 
Look at the teeny-weeny ladybug. Podívej se na tu maličkou berušku.

POZNÁMKA
Může se spelovat také jako teenie-weenie

http://www.mrwallpaper.com/ladybug-lush-grass-wallpaper/

čtvrtek 8. října 2015

HENPECKED /henpekt/

HENPECKED /henpekt/
pod pantoflem

He´s so henpecked! Je strašně pod pantoflem.
Peter is a henpecked husband. Peter je podpantoflák.

http://www.brazenhussies.net/murphy/index.php/2013/11/clarion-workshop-2014-pinup-calendar-2/

čtvrtek 1. října 2015

DORKY /do:(r)ki/

DORKY /do:(r)ki/ 
hloupý a divný

a dorky person - a stupid or boring person that other people laugh at - hloupý nebo nudný člověk, kterému se všichni smějí
He was a dorky guy. Byl to moula.

http://afamiliaamarela.blogspot.cz/

čtvrtek 24. září 2015

HANKY-PANKY /hæŋki pæŋki/

HANKY-PANKY /hæŋki pæŋki/
techtle mechtle; milostné pletky

There was some hanky-panky going on at the party. Na večírku byly nějaké techtle mechtle. 
No hanky-panky! Nepřeji si tady žádné techtle mechtle!

http://mainetoday.com/dating/10-best-make-out-spots-in-portland-maine/

sobota 19. září 2015

RACK ONE´S BRAINS

RACK ONE´S BRAINS /ræk wanz breinz/
lámat si s něčím hlavu

I´ve been racking my brains over the thing. Lámu si s tím hlavu.
I racked my brains but couldn´t remember. Lámal jsem si hlavu, ale nevzpomněl jsem si.

https://www.pinterest.com/pin/204210164329395305/

čtvrtek 10. září 2015

TURN ON /tә:(r)n on/

TURN ON /tә:(r)n on/
vzrušovat

This turns me on. Tohle mě vzrušuje.
French guys turn me on. Vzrušují mě francouzští muži.

http://www.bluetramontana.com/2010/09/famous-love-affairs-alain-delon.html

čtvrtek 25. června 2015

SUNNY-SIDE UP /sani said ap/

SUNNY-SIDE UP /sani said ap/
volské oko

How would you like your egg, sir? - I´ll have it sunny-side up, please.
Jak vám mám připravit to vajíčko, pane? - Jako volské oko, prosím.

http://preciousandfregilethings.tumblr.com/post/61190802085

úterý 16. června 2015

GO EASY ON somebody

GO EASY ON somebody
být k někomu shovívavý; netrestat někoho tak, jak by si zasloužil

She tried her best, go easy on her. Dělala co mohla, nebuď k ní tak kritický.
Go easy on him, he is having a hard time these days. Buď k němu shovívavý, nemá teď moc šťastné období.  

https://www.pinterest.com/pin/197173289907029218/

pátek 12. června 2015

SPITTING IMAGE /spitiŋ imidž/

SPITTING IMAGE /spitiŋ imidž/
věrná podoba

She is the spitting image of her mother. Jako by své matce z oka vypadla.
He is the spitting image of Elvis Presley. Vypadá úplně jako Elvis Presley.

https://www.pinterest.com/pin/219832025537002862/

pátek 5. června 2015

FROM SCRATCH /skræč/

FROM SCRATCH /skræč/
od úplného začátku

My cousin learned German from scratch in six months. Můj bratranec se naučil němčinu od úplného začátku za šest měsíců.
She had to start again from scratch. Musela začít úplně od začátku.

http://techcitynews.com/2014/10/16/sharing-economy-regulation-should-start-from-scratch/

čtvrtek 28. května 2015

SWIG /swig/

SWIG /swig/
hlt, lok

He took a swig of beer. Loknul si piva.
Can I have a swig? Můžu si loknout?

http://famouspeopledrinkingtea.tumblr.com/post/28853882308

úterý 19. května 2015

HOLD BACK something FROM somebody

HOLD BACK something FROM somebody
něco před někým skrývat

Hold back this information. Nikomu tuto informaci neříkej. 
Why do I get the feeling you are holding something back? Proč mám ten pocit, že přede mnou něco tajíš?

http://www.marieclaire.cz/zivotni-styl/6-supernapinavych-serialu-ktere-si-v-roce-2015-nesmite-nechat-ujit

čtvrtek 14. května 2015

IT´S BEYOND ME. /bijond/

IT´S BEYOND ME. /bijond/
Je to nad moje chápání.

What she sees in him is beyond me. Co na něm vidí, to je nad mé chápání.
How they made this is beyond me. Jak tohle udělali, nechápu.

https://www.pinterest.com/pin/204210164330290427/

úterý 5. května 2015

TO BE GROUNDED

TO BE GROUNDED /graundid/
mít zaracha

He´s grounded. Má zaracha. 
When I was a child, it was a punishment to be grounded. Now it´s a punishment to make kids go outside and play! Když jsem byl dítě, bylo trestem mít zaracha. Teď je trestem chtít po dětech, aby si šli ven hrát!


http://blog.timesunion.com/parenting/files/2011/10/1016_u_hax.jpg

čtvrtek 30. dubna 2015

THE COAST IS CLEAR.

THE COAST IS CLEAR.
Vzduch je čistý.

The coast is clear, we can start. Vzduch je čistý, můžeme začít.
I left when the coast was clear. Když byl čistý vzduch, odešla jsem.

POZNÁMKA
"Coast" /kəust/ znamená v angličtině "pobřeží".

https://csnmedia.files.wordpress.com/2013/06/hello.jpg

středa 22. dubna 2015

KEEP something DOWN

KEEP something DOWN
ztišit se

Could you keep the noise down? Mohli byste se ztišit?
Just keep it down! Ztiš se!


http://www.maniacworld.com/please-be-quiet.html

středa 15. dubna 2015

PLAY TRUANT /tru:ənt/

PLAY TRUANT /tru:ənt/
chodit za školu

She plays truant now and then. Občas chodí za školu.
As a kid, I used to play truant a lot. Jako dítě jsem často chodil za školu.

https://www.pinterest.com/pin/204210164328194364/

středa 8. dubna 2015

HAVE A SWEET TOOTH

HAVE A SWEET TOOTH
mít chuť na sladké

Do you have a sweet tooth? Jsi na sladké?
I need some chocolate to satisfy my sweet tooth. Potřebuji čokoládu, abych uspokojil svou touhu po sladkém.

http://3oneseven.com/chocolate-4/

čtvrtek 2. dubna 2015

EGG somebody ON

EGG somebody ON
podněcovat, hecovat, nutit

He egged me on to take this decision. Přinutil mě k tomu rozhodnutí.
It isn´t my fault - they egged me on! Já za to nemůžu, to oni mě vyhecovali!

http://roadspirit.biz/wp-content/uploads/2013/12/GP_LD_Harold-Lloyd.jpg

středa 25. března 2015

THINGY /θɪŋi/

THINGY /θɪŋi/
to, támhleto 

Pass me the thingy - I mean spoon. Podej mi támhleto - myslím lžíci.
What´s that thingy? Co je támhleto?

https://www.pinterest.com/pin/49469295876663360/

pátek 20. března 2015

IN THE FLESH /fleš/

IN THE FLESH /fleš/
ve skutečnosti, ne jen v televizi nebo na fotce

I´ve seen him on TV but never in the flesh. Už jsem ho viděla v televizi, ale nikdy ve skutečnosti. 

čtvrtek 12. března 2015

TO BE AN ITEM /aitəm/

TO BE AN ITEM /aitəm/
chodit spolu, být pár 

Jack and Jill are an item. Jack and Jill spolu chodí.
Have you heard? They´re an item! Slyšels to? Oni spolu chodí!

https://www.pinterest.com/pin/204210164324912022/

pondělí 2. března 2015

BUM /bam/

BUM /bam/
somrák, pobuda, flákač

He is drinking and doing nothing all day, what a bum. Pije a celý den nic nedělá, to je ale flákač. 


http://www.lolhome.com/funny-picture-9979528811.html

pátek 27. února 2015

GROSS /grәus/

GROSS /grәus/
hnusný, odporný, nechutný

Did you see him vomiting? It was gross. Viděl jsi ho, jak zvrací? To bylo odporné. 
You are so gross! Stop talking about it! Ty jsi tak nechutný! Nemluv o tom!

http://www.ayblog.com/an-egg-vomiting-and-the-other-scared/

čtvrtek 19. února 2015

GO DUTCH /ɡəu dač/

GO DUTCH /ɡəu dač/
platit každý za sebe

We went Dutch. Každý si platil svoje.
Let´s go Dutch. Každý si zaplatíme svou útratu.

https://www.pinterest.com/pin/204210164329839933/

středa 11. února 2015

SQUARE /skweә(r)/

SQUARE /skweә(r)/
cigáro, žváro 

Do you have a square? Máš cígo?
I´ve just bought a pack of squares. Právě jsem si koupil krabičku cigaret. 

http://www.loveradio.ru/new/22586.htm

středa 4. února 2015

WIFE BEATER /waifˈbiːtə/

WIFE BEATER /waifˈbiːtə/
pánské tričko bez rukávů, tílko

That´s him, in the wife beater. To je on, v tom tílku.
The actor had a wife beater on. Ten herec měl na sobě tílko.

http://nomnomovies.blogspot.cz/2014/01/steak-from-raging-bull.html

sobota 24. ledna 2015

I DON´T BUY IT!

I DON´T BUY IT!
Tomu nevěřím!

You are telling me you have no money? I just don´t buy it! Říkáš mi, že nemáš peníze? Tomu prostě nevěřím!  
I don´t think she would buy it. Nemyslím si, že tomu bude věřit

http://www.writeraccess.com/blog/surpise-its-wednesday-5-bad-habits-freelancers-should-avoid/

pátek 23. ledna 2015

BIRTHDAY SUIT /bə:deɪ suːt/

BIRTHDAY SUIT /bə:deɪ suːt/
nahý/nahá

He was wearing his birthday suit. Byl nahý.
He drew her in her birthday suit. Nakreslil ji nahou.

http://www.pinterest.com/pin/204210164329653560/

úterý 13. ledna 2015

WHAT´S YOUR 20?

WHAT´S YOUR 20?
Kde jsi? Kde se přesně nacházíš?

- I´m stuck in a traffic jam. Uvízl jsem v dopravní zácpě.
- OK. And what´s your 20? OK. A kde se přesně nacházíš?

http://www.desktopwallpapers4.me/digital-art/world-map-on-hands-14890/