středa 22. června 2011

YUMMY /jami/
mňam; velmi chutný, báječný - hovorová angličtina

I think I´ll have some more of that yummy watermelon. Myslím, že si ještě dám ten dobrý meloun.
It´s yummy for my tummy! :-)

středa 15. června 2011

GOOFY /gu:fi/
praštěný; hloupý, blbý - hovorová angličtina

That was a goofy situation. Byla to hloupá situace.
It sounds goofy but I´ll do it. Zní to hloupě, ale udělám to.

úterý 7. června 2011

BALLS /bo:lz/
kuráž, odvaha - hovorová angličtina

I didn´t have the balls to ask her. Neměl jsem odvahu se jí zeptat.
You don´t have the balls to do that. Nemáš kuráž na to, abys to udělal.