sobota 29. března 2008

CHILL OUT /čil aut/
odpočívat, zvolnit tempo, zklidnit se - hovorová angličtina

chill out - to relax completely, or not allow things to upset you - opravdu odpočívat a nenechat se ničím znepokojovat
I'm just chilling out in front of the TV. Jenom odpočívám před telkou.

Chill out, dad. The train doesn't leave for another hour! Zklidni táto. Vlak neodjíždí dřív než za hodinu!
They sometimes meet up to chill out and watch a movie. Někdy se scházejí, aby si společně odpočinuli u nějakého filmu.

Translate:
1) Mohl by sis sednout a uklidnit se!
2) Včera jsem jen tak odpočívala.
KEY

sobota 22. března 2008

TICKLE /tikl/
lechtat, šimrat

Stop! You're tickling me! Přestaň! Lechtáš mě!
I tickled her feet and she laughed. Pošimral jsem ji na chodile a ona se zasmála.
My nose is tickling, I think I'm going to sneeze. Šimrá mě v nose, asi kýchnu.

Translate:
1) Přestaň mě lechtat!
2) Její vlasy ho šimraly na tváři.
KEY

pátek 14. března 2008

CLUMSY /klamzi/
nemotorný, neohrabaný

He is too clumsy for a boxer. Na boxera je příliš neohrabaný.
I can´t untie the knot, I´m so clumsy. Nemůžu rozvázat ten uzel, jsem tak nešikovný.
You are the clumsiest person I have ever met. Jsi nejneohrabanější člověk, co jsem kdy potkal. I spilt your coffee. Sorry - that was clumsy of me. Rozlil jsem tvou kávu. Promiň, jsem neohrabaný.

Translate:
1) To už je třetí sklenice, co jsi tento týden rozbil. Jsi tak neohrabaný!
2) Ona je tak neohrabaná, nikdy nedokáže utíkat rychle.
3) Za volantem je docela nemotorná.
KEY

neděle 2. března 2008

SLIPPERS

/slipә(r)z/

bačkory, pantofle

He came in his slippers. Přišel v bačkorách.
Put on your slippers! Obuj si své bačkory!

Translate:
1) Ty nové bačkory jsou tak pohodlné.
2) Právě jsem si koupila pár nových bačkor.
KEY

sobota 1. března 2008

PAL

/pæl/

kamarád
- hovorová angličtina

We used to be pals. Bývali jsme přátelé.

Translate:
1) Jsi můj nejlepší kámoš.
2) Už jsme kamarády mnoho let.
KEY