středa 30. dubna 2014

CRANKY /kræŋki/

CRANKY /kræŋki/
podrážděný, mrzoutský - hovorová angličtina

I´m tired and cranky. Jsem unavený a podrážděný.
He is cranky, he didn´t sleep well. Je podrážděný, špatně se vyspal.


http://www.bulkka.com/nope/nope-gemma-correll/

středa 23. dubna 2014

PUT OUT the cigarette

PUT OUT the cigarette
típnout cigaretu - hovorová angličtina

Could you please put out the cigarette? Můžeš, prosím tě, típnout tu cigaretu?
She just didn´t want to put out her cigarette. Prostě nechtěla típnout svou cigaretu. 

http://www.ouchpress.com/christina-hendricks/wallpapers/418005.html

středa 16. dubna 2014

TUT /tat/

TUT /tat/
nesouhlasné mlasknutí - ale no tak! kruci!

Tut!spilled my coffee! Kruci, vylila jsem si kafe!
Tut! Can you stop? Ale no tak, už toho nech.

 

http://www.pinterest.com/pin/204210164327717007/

úterý 8. dubna 2014

ADD UP /æd ap/

ADD UP /æd ap/
dávat smysl - hovorová angličtina

Her story just doesn´t add up. Její příběh prostě nedává smysl. 
It just didn´t add up. Nedávalo to smysl. 

http://www.wired.com/2014/02/true-detective-theories/

středa 2. dubna 2014

PB&J /pi: bi: ən džei/

PB&J /pi: bi: ən džei/

PB&J is a popular sandwich with peanut butter and jelly. 
PB&J je oblíbený sendvič s arašídovým máslem a marmeládou.
I´ll make a PB&J, I´m hungry.

http://fineartamerica.com/featured/anatomy-of-a-peanut-butter-and-jelly-sandwich-michael-ledray.html