pondělí 31. května 2010

HAVE A CRUSH ON somebody /kraš/
balit někoho - hovorová angličtina

Does he have a crush on you? Balí tě?
She has a crush on him. Balí ho.

pondělí 17. května 2010

NUTS /nats/
vyšinutý, pomatený - hovorová angličtina

Are you nuts? Zbláznil ses? Přeskočilo ti?
My cat is acting nuts! Moje kočka se zbláznila!

pátek 14. května 2010

TIP /tip/
dát tuzér, dát dýško - hovorová angličtina

How much should I tip at a restaurant? In the USA about 15%. Kolik mám dát tuzéra v restauraci? V USA asi 15%.
I tip when somebody really deserves a tip. Dávám dýško, když si ho někdo opravdu zaslouží.
Don´t tip the waitress, she was horrible! Nedávej tuzéra té
servírce, byla hrozná!

"Come on, throw in a buck!"

pondělí 3. května 2010

JACKASS /džækæs/
osel, hlupák; magor - hovorová angličtina

He´s the biggest jackass I have ever met. Je to největší osel, jakého jsem kdy potkal.
Why do you have to be such a jackass to everybody? Proč se musíš ke všem chovat jako magor?