úterý 14. ledna 2014

RV /a:(r) vi:/

RV /a:(r) vi:/
obytný přívěs - americká hovorová angličtina

RV is an abbreviation for a recreational vehicle. RV je zkratka pro rekreační vozidlo.
Jesse had a white RV. Jesse měl bílý obytný přívěs.
Hank couldn´t open the RV because he didn´t have the key. Hank ten přívěs nemohl otevřít, protože neměl klíč. 

Žádné komentáře:

Okomentovat