středa 3. prosince 2014

KNOCK somebody UP /nok/

KNOCK somebody UP /nok/
přivést někoho do jiného stavu, zbouchnout někoho

He knocked her up! He should have used a condom. Přivedl ji do jiného stavu. Měl raději použít kondom. 
They say it was Phil who knocked her up. Říkají, že to byl Phil, kdo ji zbouchnul. 

http://joedonatelli.com/why-gossip-is-good

Žádné komentáře:

Okomentovat