čtvrtek 17. listopadu 2011

PUT UP somebody, PUT somebody UP
ubytovat - hovorová angličtina

It´s late. Could  you put me up for the night? Je pozdě. Mohli byste mě na noc ubytovat?
She was put up in a dirty, crowded room. Byla ubytována ve špinavé, přeplněné místnosti.
Homeless families were put up in hotels. Rodiny bez domova byly ubytovány v hotelech. 
The Ice Hotel in Quebec see video

Žádné komentáře:

Okomentovat