pondělí 29. září 2008

CONSEQUENCE /konsikwəns/
následek, výsledek, důsledek (často negativní)

as a consequence of sth. - následkem čeho, v důsledku čeho
I told the hairdresser to do what she wanted to my hair, and look at the consequences! Řekla jsem kadeřnici, aby mi s vlasy udělala, co chce a podívej se na ten výsledek!
He drove too fast with tragic consequences. Jel příliš rychle, což mělo tragické následky.
I decided to kill Mr Smith regadless of the consequences. Navzdory důsledkům jsem se rozhodla zabít pana Smithe.

Translate:
1) Už jsi zvážil možné následky?
2) Budeš muset čelit důsledkům svého chování.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat