čtvrtek 18. září 2008

THE 100th WORD OF THE WEEK

TIPSY /tipsi/
mírně opilý, stříknutý, trochu namazaný - hovorová angličtina

Some people say that "tipsy" is when you can't walk straight and "drunk" is when you can't walk at all. Někteří lidé tvrdí, že "tipsy" je když nemůžete jít rovně a "drunk" když nemůžete chodit vůbec.
The wine made Peter a bit tipsy. Petr byl z toho vína trochu opilý.
Auntie Lucy is getting a little tipsy again. Teta Lucy opět začíná být mírně opilá.

Translate:
1) Pokud jsi "tipsy", jsi trochu opilý.
2) Zdálo se, že byla mírně opilá.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat