pátek 26. září 2008

GRAB /græb/
popadnout, chňapnout, rychle sáhnout

He grabbed his daughter´s arm. Popadl svou dceru za ruku.
Someone grabbed me from behind. Někdo mě popadl zezadu.
Just grab the nearest chair and sit down! Sáhněte po nejbližší židli a sedněte si!

A mugger grabbed her handbag when she was walking across the park. Když šla parkem, ukradl jí zloděj kabelku.

Translate:
1) Náš pes popadl tu kost a utekl s ní pryč.
2) Popadněte nějaké židle a vraťte se!
3) Popadl svou oběť kolem krku.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat