sobota 31. října 2009

BLOW /bləu/
zbabrat, zpackat; promarnit - hovorová angličtina

Don´t blow your chance and write to the magazines! Nepromarni svou šanci a napiš do těch časopisů!
She just blew it by not writing him back on time. Zpackala to tím, že mu neodepsala včas.

Žádné komentáře:

Okomentovat