čtvrtek 1. října 2009

TURN DOWN /tә:(r)n daun/
zamítnout, odmítnout

Why did she turn down your invitation? Proč odmítla tvé pozvání?
He asked her to marry him but she turned him down. Požádal ji, aby si ho vzala, ale odmítla ho.
I turned it down. Odmítl jsem to.

Translate:
1) Musím je odmítnout.
2) Byl tak roztomilý, že ho nemohla odmítnout.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat