středa 3. června 2009

WET BLANKET /wet blenkit/
kdo zkazí každou legraci, nudný patron, morous - hovorová angličtina

Wet blanket is a person who spoils the pleasure of others. “Wet blanket“ je osoba, která kazí potěšení ostatních.
Don't be such a wet blanket - the party will be fun! Nebuď takový morous - ten večírek bude zábavný!

Žádné komentáře:

Okomentovat