pondělí 8. června 2009

FREAK OUT /fri:k aut/
bláznit, vyvádět - hovorová angličtina

If someone freaks out, he/she is extremely surprised, upset or angry. Pokud někdo “freaks out“, znamená to, že je velmi překvapený, rozrušený nebo rozzlobený.
He freaked out when he heard he'd got the job. On začal úplně bláznit, když se dozvěděl, že dostal tu práci.
Her parents freaked out when she told them she was pregnant. Její rodiče začali vyvádět, když jim řekla, že je těhotná
.

Pamatuješ si, co znamená FREAK? see here

Žádné komentáře:

Okomentovat