neděle 21. června 2009

ID /aj di:/
např. řidičák, občanský průkaz - cokoliv, čím se můžete prokázat, kdo jste - hovorová angličtina

Have you got any ID? A driving licence or cheque card will do. Máte nějakou ID? Postačí řidičák nebo šeková knížka.
May I see your ID? Můžu vidět vaši ID?
an ID card = an identity card

Žádné komentáře:

Okomentovat