sobota 2. února 2008

DROWSY /drauzi/
ospalý, mátožný

If you feel drowsy, you feel sleepy and you are unable to think clearly or do anything. Pokud se cítíte "drowsy", cítíte se ospale a nejste schopen jasně myslet nebo cokoliv dělat.
The room is so warm it's making me feel drowsy. V té místnosti je takové teplo, že se cítím ospale.
The tablets will make you drowsy. Ty tabletky způsobí, že se budete cítit ospale.

Translate:
1) Cítil jsem se ospale po té dlouhé jízdě
2) Ospalý řidič může být za volantem stejně tak nebezpečný jako opilec.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat