sobota 26. ledna 2008

ESSENTIAL /i´senšl/
nezbytný, nutný, nepostradatelný

Experience is essential for this job. Praxe je pro tuto práci nezbytná.
It is essential to keep the two groups separate. Je nutné držet ty dvě skupiny odděleně.
It is absolutely essential that you continue. Je nezbytně nutné, aby jsi pokračoval.
Qualifications are not essential but some previous experience is useful. Kvalifikace není nutná, ale předchozí praxe je užitečná.

Translate:
1) Co je nezbytné pro tuto práci?
2) Je pro nás nezbytné, aby jsi zůstal tam, kde jsi.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat