pondělí 18. února 2008

SUE /sju:/
podat žalobu, (za)žalovat

to sue sb for breach of contract - žalovat někoho za porušení smlouvy
to sue sb for $10 million (= in order to get money from sb) - žalovat někoho o 10 miliónů dolarů
They threatened to sue. Pohrozili žalobou.
He threatened to sue the company for negligence. Pohrozil tím, že zažaluje společnost za nedbalost.
He couldn´t even sue them for wrongful arrest. Dokonce je nemohl ani zažalovat za neoprávněné zatčení.
to sue for damages - žalovat o náhradu škody
She sued the paper for damages after they wrongly described her as a prostitute. Žalovala o náhradu škody poté, co ji neoprávněně označili za prostitutku.
She is suing her husband for (= in order to obtain) a divorce. Žádá o rozvod.


Translate:
Požádala o rozvod.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat