neděle 14. října 2007

HINT /hint/
nápověda, tip, vodítko, narážka

He hasn´t taken the hint yet. Ještě mu to nedošlo. Ještě se nedovtípil.
Could you give us a hint about how to do this exercise? Mohl byste nám dát vodítko, jak máme dělat toto cvičení?

This recipe book is full of handy (= useful) hints. Tato kuchařka je plná užitečných tipů.
He has dropped several hints to you. Už ti to několikrát naznačil.
He didn´t tell me the name but he gave me a hint. Neřekl mi to jméno, ale něco naznačil.


Translate:
1) Pochopila tu narážku a odešla.
2) Dali mi brožuru s užitečnými tipy.
3) Naznačila mu, co chtěla.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat