čtvrtek 25. října 2007

FUSS /fas/
povyk, zmatek, poprask, (zbytečná) nervozita

What´s all the fuss about? Kvůli čemu ten poprask?
Stop making a fuss! Přestaňte dělat zmatek! Nezmatkujte!
She made such a fuss when Richard spilt a drop of wine on her blouse. Ztropila scénu, když ji Richard vylil na halenku kapku vína.

It's all a fuss about nothing. Je to mnoho povyku pro nic.
I don't see what the fuss is about. Nechápu, proč se s tím tolik nadělá.
We tried to arrange a ceremony with as little fuss as possible. Chtěli jsme oslavu bez zbytečného rozzruchu.

Žádné komentáře:

Okomentovat