sobota 6. října 2007

COMPULSORY /kəm´palsəri/
povinný, nedobrovolný

compulsory and optional subjects - povinné a volitelné předměty
In most schools physical education is compulsory. - Na většině škol je tělocvik povinný.
compulsory education - povinná školní docházka

Translate:
1) Kolik máte povinných předmětů?
2) Školní docházka je povinná pro všechny děti.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat