sobota 10. března 2007

PRETTY /priti/
PRETTY + příd. jméno
nebo příslovce znamená: dost, docela - hovorová angličtina

I've got a pretty good idea. Mám dost dobrý nápad.
I´m pretty sure she enjoys it. Jsem si docela jistý, že se jí to líbí.
You are pretty cruel to her. Jsi k ní dost krutý.

Translate:
1) Odpoledne bylo venku docela zima.
2) Ten dům má 4 ložnice, takže je dost velký.
3) Byl si docela jistý, že to byla ona.
4) Jste dost dobří studenti!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat