sobota 17. března 2007

THROW UP /Ѳrəu ap/
(vy)zvracet

She got out of the car and started throwing up. Vystoupila z auta a začala zvracet.
I think he´s going to throw up. Myslím, že bude zvracet.
I was throwing up the whole night. Celou noc jsem zvracel.

Translate:
1) Co mám dělat? Chce se mi zvracet.
2) Viš, že ona na našem večírku zvracela?
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat