neděle 24. září 2006

RIDICULOUS /ri´dikjələs/
směšný, absurdní, k smíchu

Don´t be so ridiculous! Nebuď tak směšný!
It's ridiculous to expect that she will love you. Je směšné očekávat, že tě bude milovat.

POZNÁMKA
Pozor na rozdíl mezi ridiculous a funny. Ridiculous má negativní zabarvení.

Translate:
1) Vypadám v tomto klobouku směšně?
2) Myslím si, že ten úkol je hloupý a absurdní.
3) Bylo to k smíchu!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat