sobota 30. září 2006

FREAK /fri:k/
podivín, divný patron (člověk odlišný od většiny)

Don´t be such a freak! Nebuď takový podivín!
At my school you were regarded as a freak if you weren't interested in sport. Na naší škole jsi byl považován za divného patrona, pokud tě nezajímal sport.

Translate:
1) Znáš toho podivína?
2) Neřekl bych, že je podivín.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat