sobota 24. června 2006

TAME /teim/
ochočit, (z)krotit, zvládnout, podrobit si, zpoutat někoho (něco nebezpečného)

You have to tame your dog, it is quite disobedient. Musíš krotit svého psa, je docela neposlušný.
He tames wild animals. Krotí divoké zvířata.
Tame him! Ochoč si ho!

POZNÁMKA
tame - ochočený, krotký, poslušný; nudný
become tame - zkrotnout

Translate:
1) Zkrotl.
2) Nikdy nemohla nic dělat, její manžel si ji úplně podrobil.
3) Reed rád krotí lvy a tygry.
4) ochočený - ochočenější - nejochočenější
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat