čtvrtek 15. června 2006

ENGAGED /in´geidžd/
1) zasnoubený

They are engaged. Jsou zasnoubeni.
get engaged to sb. - zasnoubit se s kým
Tony got engaged to Mary. Tony se zasnoubil s Marií.

2) obsazený (telefonní linka)
engaged signal - obsazovací tón
The line is engaged. / It is engaged. / The number is engaged. / The telephone is engaged. Je obsazeno.

Translate:
1) Víte, kdo se zasnoubil?
2) Zasnoubil se s ní před 11 lety a ještě si ji nevzal.
3) Volala jsem tam, ale bylo obsazeno.
4) Nemůžu se dovolat, protože je stále obsazeno.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat