pátek 12. listopadu 2010

GONNA /gonә/
going to - pomocné spojení pro tvoření budoucího času

I´m gonna meet my friends. Setkám se se svými kamarády.
They´re not gonna think about that. Oni o tom nebudou přemýšlet.
I think it´s gonna rain. Myslím si, že bude pršet.

Žádné komentáře:

Okomentovat