středa 17. listopadu 2010

FIGURE something OUT /figә(r)/
FIGURE OUT
nalézt řešení, vyřešit něco - hovorová angličtina

I just can´t figure it out. Nemůžu na to přijít.
John finally figured it out. John na to nakonec přišel.
It took me some time to figure out what she was trying to say. Chvíli mi to trvalo, než jsem přišel na to, co se snažila říct.

Žádné komentáře:

Okomentovat