neděle 26. září 2010

DON´T YOU DARE! /deә(r)/
Ať tě/vás to ani nenapadne!


Don´t you dare come late! Neopovažuj se přijít pozdě!
Don´t you dare laugh at his family! Ať tě ani nenapadne smát se jeho rodině!

1 komentář: