sobota 15. listopadu 2008

NEAT /ni:t/
dobrý - hovorová US angličtina

That video game is really neat! Ta videohra je opravdu dobrá!
Joe has the neatest sister. Joe má tu nejlepší sestru.
We had a great time - it was pretty neat. Měli jsme se skvěle - bylo to dost dobré.

Translate:
1) Právě jsem viděl opravdu dobrý film.
2) Toto je tak dobrá písnička!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat