pátek 28. listopadu 2008

BRACES /breisiz/
rovnátka

I had to wear braces. Musela jsem nosit rovnátka.
Most people usually wear braces for about two years. Většina lidí obvykle nosí rovnátka dva roky.
I'm embarrassed to wear braces. Stydím se za to, že nosím rovnátka.
Her son has to wear braces on his teeth. Její syn musí nosit na zubech rovnátka.
What is it like to wear braces? Jaké je to nosit rovnátka?

Translate:
1) Moje dcera potřebuje rovnátka, co mám dělat?
2) Kdy jsi musel nosit rovnátka?

Žádné komentáře:

Okomentovat