čtvrtek 16. října 2008

MINGLE /miŋgl/
družit se, vmísit se mezi hosty, pohybovat se ve společnosti

mingle - to move among people and talk to them, especially at a party
You've been talking to Roger all evening, go and mingle among the other guests too! Celý večer se bavíš s Rogerem, jdi i mezi ostatní hosty!
If you’ll excuse me, I must go and mingle. Prosím, omluvte mne, musím se vmísit mezi hosty.

Translate:
1) Mike se rád pohyboval ve společnosti filmových hvězd.
2) Všichni ji nutili, aby se družila.

Žádné komentáře:

Okomentovat