pondělí 10. dubna 2006

WORKOUT (WORK-OUT) /wә:(r)kaut/

a) (tělesné) cvičení, trénink
He felt relaxed because of the light workout he had just done. Cítil se uvolněný kvůli lehkému cvičení, které právě provedl.
a daily workout in the gym - každodení cvičení v tělocvičně

b) cvičit
If you work out, you do physical exercises in order to make your body strong and fit. Pokud cvičíš, provádíš fyzické cvičení za účelem být silný a fit.

Translate:
1) Cvičila v baletní třídě tři hodiny týdně.
2) Potřebuju každý den trošku cvičit.
3) Včera jsem v tělocvičně cvičil sám.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat