neděle 14. února 2010

MAIN SQUEEZE /mein skwi:z/
přítel, přítelkyně; milenec, milenka - hovorová angličtina

Have you met his new main squeeze? Už jsi potkala jeho novou přítelkyni?
I spent Saturday night with my main squeeze. Sobotní večer jsem strávila se svým přítelem.

I'd like you to meet Hope, my main squeeze. Rád bych vám představil Hope, mou přítelkyni.

Žádné komentáře:

Okomentovat