neděle 17. ledna 2010

DOUBLE-CHECK /dabl ček/
překontrolovat, znovu zkontrolovat

I´ll double-check everything. Vše znovu zkontroluji.
Double check your homework, make sure there are no mistakes. Překontroluj si svůj domácí úkol, ujisti se, že tam nejsou žádné chyby.

Žádné komentáře:

Okomentovat