pátek 4. září 2009

PICKY /piki/
vybíravý - hovorová angličtina

Her daughter is a picky eater. Její dcera je vybíravá v jídle.
My boss is very picky about his clothes. Můj šéf je hrozně vybíravý co se týče oblečení.

Žádné komentáře:

Okomentovat