sobota 28. března 2009

HAIRY /heәri/
nebezpečný (ale svým způsobem vzrušující) - hovorová angličtina

That was a pretty hairy situation. To byla ale dost nebezpečná situace.
That was a hairy plane trip. I am glad the storm is over. To byl ale strašný let. Jsem rád, že je po bouřce.
Things may get a little hairy around here soon. Brzy to tady možná začne být pěkně nebezpečné.

Žádné komentáře:

Okomentovat