středa 11. února 2009

CRACK somebody UP /kræk/
rozesmát někoho - hovorová angličtina

crack (sb.) up - to suddenly laugh a lot, or to make someone suddenly laugh a lot
I took one look at her and cracked up. Jen jsem na ni mrkla a rozesmála jsem se.
Joey’s so funny, he always cracks me up. Joye je tak legrační, vždycky mě rozesměje.
This cracked me up. Toto mě rozesmálo.

Žádné komentáře:

Okomentovat