sobota 7. dubna 2007

WHIP /wip/
šlehat (prutem...)

If someone whips a person or animal, they beat them or hit them with a whip.
whip whites - šlehat bílky
whipped cream - šlehačka
a whipping boy - fackovací panák, obětní beránek

Whipping brings good luck, wealth and rich harvest for the whole year. The strength from the rods is passed onto the person whipped. - Šlehání přináší štěstí, bohatství a bohatou úrodu po celý rok. Síla z prutů se přenáší na šlehanou osobu.

b) prut, bič

The whip is made from willow rods. Pomlázka se dělá z vrbových proutků.
braid an Easter whip - splétat pomlázku
the Easter whip - velikonoční tatar / šlehačka / žíla / pomlázka
beat with a whip - šlehat bičem


Translate:
1) Potom ho zbičovali kočeným bičem.
2) Nechtěl být jen fackovacím panákem.
3) Kdy budeme splétat velikonoční pomlázky?
4) Jen jsem vám chtěla popřát veselé Velikonoce!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat