sobota 7. června 2008

SNEAKY /sni:ki/
záludný, rafinovaný, tajný

to do sth. in a sneaky way = to do sth. in a secret and usually unfair way - dělat něco tajně a obvykle nepoctivým způsobem
a sneaky plan - záludný plán
That was a sneaky trick! To byla ale rafinovaná lest!

Žádné komentáře:

Okomentovat