neděle 13. dubna 2008

POKE /pәuk/
dloubnout, rýpnout, šťouchnout, píchnout (prstem, holí ap.)

He poked me in the back. Dloubl mě do zad.
Two kids were poking a stick into the mud. Dvě děti šťouchaly klackem do bahna.
She gave me a poke in the stomach. Píchla mě do žaludku.
Don’t poke her eye out with that stick! Nevypíchni jí oko tím klackem!

Translate:
1) Tím deštníkem někoho píchneš do oka, pokud nebudeš opatrný!
2) Dloubla ho loktem do žeber.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat