sobota 29. března 2008

CHILL OUT /čil aut/
odpočívat, zvolnit tempo, zklidnit se - hovorová angličtina

chill out - to relax completely, or not allow things to upset you - opravdu odpočívat a nenechat se ničím znepokojovat
I'm just chilling out in front of the TV. Jenom odpočívám před telkou.

Chill out, dad. The train doesn't leave for another hour! Zklidni táto. Vlak neodjíždí dřív než za hodinu!
They sometimes meet up to chill out and watch a movie. Někdy se scházejí, aby si společně odpočinuli u nějakého filmu.

Translate:
1) Mohl by sis sednout a uklidnit se!
2) Včera jsem jen tak odpočívala.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat