pondělí 25. prosince 2006

OVEREAT /əuvər´i:t/
přejíst se, přejídat se

If you overeat (yourself), you eat more than you really need to or more than is healthy. Pokud se přejídáš, jíš více než opravdu potřebuješ nebo víc než je zdravé.
Obesity is only partly caused by overeating. Obezita je jen částečně způsobena přejídáním se.

Translate:
1) Přejedl jsem se, protože to jídlo bylo tak dobré.
2) Nepřejídej se! Bude ti blbě!
3) Přejedla se, protože byla nešťastná.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat