sobota 2. června 2007

SORT something OUT /so:(r)t aut/
SORT OUT something
vyřešit (problém..)

We sorted our problems out. / We sorted out our problems. Vyřešili jsme své problémy.
We sorted them out. (!! NEVER: We sorted out them.) Vyřešili jsme je.
We sorted it out. (!! NEVER: We sorted out it.) Vyřešili jsme to.
I'm going to give them some time to sort their own problems out. / .. to sort out their own problems. Dám jim nějaký čas na to, aby si vyřešili své vlastní problémy.
They need me there to sort it out. Potřebují mě tam, abych to vyřešil.

Translate:
1) Vyřešili jsme si své problémy a nyní je vše v pořádku.
2) Musíme si vyřešit nějaké věci mezi sebou.
3) Je načase to vyřešit!
4) Naše problémy byly vyřešeny.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat