čtvrtek 3. května 2007

PITY /piti/
škoda, lítost

What a pity! Taková škoda!
It will be a terrible pity if she doesn´t come. To bude velká škoda, pokud nepřijde.
Pity you missed that film last night. Škoda, že jsi nestihl ten film včera večer.
Can´t you go to the party? Oh, that´s such a pity. Nemůžete jít na ten večírek? Ale to je velká škoda.
The pity was that so few people bothered to come. Škoda byla, že tak málo lidí se obtěžovalo přijít.

Translate:
1) Škoda, že bude pršet.
2) Byla by škoda, kdybych neudělal tu zkoušku.
3) To je škoda!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat