úterý 21. listopadu 2006

QUEER /kwi:(r)/
a) homosexuál, teplouš, buzerant (zejména muž)

POZNÁMKA
gay - neutrální
queer - urážlivé; ale "Homosexuals sometimes use this word in a way that is not offensive."

b) divný, zvláštní (zastaralé použití)

She had a queer way of talking. Měla zvláštni způsob mluvy.
There was a queer noise in the corridor. Na chodbě byl podezřelý hluk.
a queer fellow - podivín

Translate:
1) Cítím se divně (špatně).
2) Zařvala na něho, že je teplouš.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat