neděle 15. října 2006

GOSSIP /gosip/
a) šířit drby, pomlouvat; tlachat

If you gossip, you talk informally with someone about other people or local events.
People have started to gossip about us. Lidé nás začali pomlouvat.
She never gossiped. Nikdy nešířila drby / nepomlouvala.
Don´t gossip about them! Nepomlouvej je!

b) klepy, drby, pomluvy; klábosení; společenské klepy

What´s the latest gossip? Jaké jsou nejnovější drby?

Translate:
1) Nevěřila všem těm pomluvám.
2) Tak už nemluvme (netlachejme) o minulosti!
3) Přestaň pomlouvat!
4) Řekni nám nejnovější drby!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat